Tin tức

Thay đổi thời gian làm việc

THÔNG BÁO (V/v: Thay đổi thời gian làm việc) Kính gửi: – Quý khách hàng, Quý thành viên;                – CBNV công ty JAVILINK VIỆT NAM; Lời đầu tiên, công ty JAVILINK VIỆT NAM  xin gửi tới lời cảm ơn sự hợp tác của Quý thành viên, Quý khách hàng trong suốt thời gian vừa […]

Read More